מדריכים מקצועיים חזרה לעמוד מדריכים מקצועיים

עוסק מורשה

עוסק מורשה או עוסק פטור היא אחת ההתלבטויות  בפני העומדים בפני פתיחת עסק חדש.

במדריך זה נסכם בקצרה צעד אחר צעד את כל המידע הדרוש על עוסק מורשה.

המדריך בנוי בצורת שאלות ותשובות אשר מגיעות למחלקה המקצועית.


מי חייב להיות עוסק מורשה ?

כידוע ישנם עסקים החייבים להרשם כעוסק מורשה ואינם יכולים להרשם כעוסק פטור.

הרשימה מונה בעלי מקצועות חופשיים  ( מהנדס, רואה חשבון, אדריכל ועוד ) וכן עיסוקים שונים המנויים בתקנה 6 א.

לרשימה המלאה לחץ על הלינק>מי חייב להיות עוסק מורשה


מה ההבדלים בין עוסק מורשה לפטור ?

1.עוסק מורשה צריך להוסיף מע"מ על כל עסקה ( אם העסקה לא פטורה ממע"מ או בשיעור מע"מ אפס )

2.רק עוסק מורשה יכול להוציא חשבונית מס

3.רק עוסק מורשה יכול לקזז מע"מ מההוצאות שלו

4.עוסק מורשה מדווח למע"מ באופן שוטף ( בד"כ פעם בחודשיים ) לעומת עוסק פטור שמדווח רק פעם בשנה


מהם יתרונות עוסק מורשה ?

לעוסק מורשה ישנם מספר יתרונות לעומת העוסק פטור.

1.תדמית של עסק "רציני" יותר לעומת עוסק פטור

2.ניתן לקזז את המע"מ כאשר ישנם הוצאות מהותיות

3.ישנם גופים גדולים שמוכנים לעבוד רק עם עוסק מורשה ( שלא בצדק )

4.במידה והעסקאות החייבות הם בשיעור מע"מ אפס, ניתן לקבל החזרי מע"מ באופן קבוע


מהם החסרונות של עוסק מורשה ?

1.התחשבונות פעם בחודשיים ( בד"כ ) עם מע"מ דבר המצריך זמן

2.העלות ללקוח הסופי גבוהה יותר לעומת עוסק פטור ( עוסק מורשה צריך להוסיף מע"מ )

3.עלות ניהול חשבונות גבוהה יותר לעומת עלות ניהול חשבונות של עוסק פטור


במה כרוך פתיחת עוסק מורשה ( האם זה כרוך בתשלום ? )

פתיחת העסק ברשויות המס היא ללא תשלום.

מה שיש לעשות הוא לגשת לשלושת הרשויות ולפתוח באופן עצמאי את התיקים.

במידה ואתה זקוק לסיוע בפתיחת התיקים נשמח לבצע זאת עבורך.

פתיחת תיקים ברשויות המס


פתיחת עוסק מורשה במע"מ

לצורך פתיחת עוסק מורשה במע"מ יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

1.טופס פתיחת תיק במע"מ

2.צילום תעודת זהות

3.אישור על ניהול חשבון בנק או שיק מבוטל

4.תעודה על הכשרה מקצועית

5.חוזה שכירות של בית העסק ( אין צורך אם העסק עובד מהבית )

לרשימת הטיפים המלאה לחץ על הלינק>פתיחת עוסק מורשה במע"מ


פתיחת עוסק מורשה ( תיק עצמאי ) במס הכנסה

לצורך פתיחת התיק במס הכנסה יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

1.טופס פתיחת תיק במס הכנסה


2.צילום תעודת זהות

3.בקשה לפטור מניכוי מס במקור

לרשימת הטיפים המלאה לחץ על הלינק>דגשים בפתיחת תיק עצמאי ( עוסק מורשה ) במס הכנסה


פתיחת תיק עצמאי בבטוח לאומי

לצורך פתיחת תיק עצמאי בבטוח לאומי יש למלא טופס דין וחשבון שנתי.

טופס פתיחת תיק בבטוח לאומי

לרשימת הטיפים המלאה>עוסק מורשה ביטוח לאומי


תעודת עוסק מורשה

מייד עם סיום הרישום במע"מ כעוסק מורשה תקבל תעודת זמנית

של עוסק מורשה.

לאחר מספר שבועות תקבל את תעודת העוסק מורשה הקבועה.

את תעודת העוסק מורשה יש לתלות במקום בולט בבית העסק.


מועדי דיווח למע"מ של עוסק מורשה

הדיווח למע"מ נעשה פעם בחודשיים.

במידה והמחזור העסקי שלך הינו מעל 1,500,000 בשנה הדיווח יעשה פעם בחודש.


כיצד נעשה הדיווח למע"מ של עוסק מורשה ?

הדיווח למע"מ נעשה באמצעות שובר דיווח.

עם סיום הרישום במע"מ תקבל שובר דיווח זמני.

לאחר מספר שבועות תקבל פנקס מע"מ אשר יחליף את שוברי מע"מ הזמניים.

בנוסף ניתן לדווח באמצעות האינטרנט של אתר מע"מ> תשלום מע"מ באינטרנט


מה מספר העוסק מורשה שלי ?

מספר העוסק מורשה הינו מספר תעודת הזהות שלך.


האם אפשר לעבור מעוסק מורשה לעוסק פטור ?

כן הדבר אפשרי.

קרא בהרחבה> התנאים למעבר מעוסק מורשה לפטור


מהו שיעור המע"מ החל על עוסק מורשה ?

שיעור המע"מ היום הינו 16%.


איך מחשבים כמה מע"מ אני צריך לשלם ?

המע"מ אותו יש לשלם הוא ההפרש בין מע"מ עסקאות למע"מ תשומות.

מע"מ עסקאות הינו המע"מ על ההכנסות שלך.

מע"מ תשומות הינו המע"מ על ההוצאות שלך.

תוכנת פרילאנס מבצעת את כל החישובים הנ"ל באופן אוטומטי.


האם ניתן לקבל החזר מע"מ בגין חשבוניות מס לפני פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ ?

ניתן לדרוש החזרי מע"מ בגין תשומות אשר שימשו לצורך הקמת העסק אפילו אם עדיין לא נרשמת כעוסק מורשה במע"מ.

תנאי הכרחי הינו שהתשומות הוצאו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו.

בפסיקה נקבע  שניתן לדרוש החזר מע"מ תשומות בגין חשבוניות מס שרשומות על שם בעל מניות
 
בתאגיד שהוקם רק בהמשך.

ראוי להדגיש שאין חובה לדרוש את החזר מע"מ תוך שישה חודשים מיום הוצאת חשבונית המס כמו שנעשה בד"כ.


האם צריך לשלם מע"מ על כל העסקאות ?

ישנן עסקאות הפטורות ממע"מ וישנם עסקאות בשעור מע"מ אפס שאין צורך לשלם בגינן מע"מ.

ההבדל העקרי בין סוגי סוגי עסקאות אלו הינו שבגין עסקאות פטורות ממע"מ  אי אפשר לקזז מע"מ בגין התשומות
 
אשר שימשו לעסקה, ואילו בגין עסקאות בשעור מע"מ אפס הדבר הינו אפשרי.


כמה מע"מ מותר לקזז ?

ישנם הוצאות עסקיות שלא ניתן לקזז בגינם את מלוא המע"מ.

בד"כ מדובר בהוצאות מעורבות ( הוצאה שמשמשת גם לצורך פרטי וגם לצורך עסקי ).

להלן מדריך המלא>כמה מע"מ מותר לקזז


כיצד ממלאים את פנקס מע"מ ?

שובר הדיווח למע"מ מורכב משישה סעיפים שונים

1. עסקאות פטורות או בשעור אפס

2. עסקאות חייבות ( ללא מע"מ )

3. המס על העסקאות

4. מס תשומות על ציוד ונכסים קבועים

5. המס על תשומות אחרות

6. הסכום לתשלום בשקלים חדשים

תוכנת הנהלת חשבונות באינטרנט מבצעת את כל החישובים האופן אוטומטי ואין צורך לבצעם באופן עצמאי.


החשיבות של הגשת דוח תקופתי למע"מ של עוסק מורשה במועד

את הדוח התקופתי למע"מ יש לדווח ולשלם תוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.

לדוגמה את דוח יוני 2010 יש לדווח ולשלם  עד ל 15 ביולי ( מי שמדווח ומשלם באמצעות האינטרנט יכול עד ה 19 ).

במידה ולא דיווחת במועד ישנן קנסות והפרשי הצמדה שונים כגון:

קנס על איחור בהגשת דוח, הוצאות הכרוכות בהפעלת הליכי גבייה, קנס פיגורים, הפרשי ריביות ועוד.

כידוע תוכנת פרילאנס הנהלת חשבונות באינטרנט מבצעת את כל החישובים באופן אוטומטי כך שאין סיבה להתעכב.


כיצד יש לנהוג כאשר יש החזר מע"מ ?

החזר מע"מ נוצר בעקבות עודף מע"מ תשומות על מע"מ עסקאות.

כאשר גובה ההחזר נמוך מ 18,173 ש"ח ניתן לדווח באמצעות פנקס מע"מ או דרך האינטרנט.

כאשר גובה ההחזר גבוה מסכום זה יש להגיש בקשה להחזר מע"מ בתחנה אליה אתה שייך.

לצורך קבלת ההחזר יש למלא טופס ריכוז חשבוניות מס.

בטופס ריכוז חשבוניות מס לצורך החזר מע"מ יש לרשום את כל החשבוניות שסכומן עולה על 5,000 ש"ח.

אם אתה עוסק חדש ומבקש החזר מע"מ שהוא למעלה מ 18,173 ש"ח יש לרשום בטופס ריכוז חשבוניות מס

את כל החשבוניות כולל אלו אשר מתחת ל 5,000 ש"ח.


מה קורה אם שגיתי בחישובים השוטפים למע"מ ?

במידה וחלה טעות בדיווח למע"מ יש להגיש דוח מתקן.

את הדוח מתקן יש להגיש בתחנת מע"מ אליה אתה שייך.


מהי תקופת הזמן שניתן לתבוע החזר מע"מ בגין חשבונית מס ?

כעקרון החזר מע"מ תשומות צריך להיות תוך 6 חודשים מיום הוצאת חשבונית המס.

למנהל מע"מ ישנה סמכות להאריך את תקופת ההחזר ב 18 חודשים נוספים ( סה"כ 24 חודש ממועד הוצאת החשבונית ).

במקרים חריגים למנהל מע"מ ישנה סמכות להאריך את התקופה ל 5 שנים מיום הוצאת חשבונית המס.

במקרה מעין זה על העוסק להראות שאינו התרשל בכך שלא תבע את החזר המע"מ במועד.רשימת הוצאות מוכרות של עוסק מורשה

ככל שיש יותר "הוצאות מוכרות" לצורך מס כך הרווח השנתי הינו קטן יותר.

ככל שהרווח קטן יותר כך משלמים בפועל פחות מס הכנסה ובעקיפין גם פחות ביטוח לאומי.

בכדי שהוצאה תהיה מוכרת לצורך מס היא חייבת להיות הכרחית לפעילות העסקית ( סעיף 17 לפקודת מס הכנסה ).

לכל עסק הוצאות ייחודיות שלו ולפיכך אין רשימת הוצאות מוכרות המתאימה לכלל העוסקים.

יתכן והוצאה מוכרת בעסק אחד אינה מוכרת בעסק אחר.

בתוכנת הנהלת חשבונות באינטרנט הכנו מראש רשימה של הוצאות מוכרות בכדי לסייע ברישום ההוצאה לעסק החדש.

למידע נוסף ניתן לעיין במדריך>רשימת הוצאות מוכרות


מהם חובותיו של עוסק מורשה ?

1.דיווח בזמן ובמועד למע"מ ( בד"כ פעם בחודשיים )

2.דיווח בזמן ובמועד על מקדמות מס הכנסה ( בד"כ פעם בחודשיים )

3.דיווח בזמן ובמועד לביטוח לאומי ( כל חודש )

4.הגשת דוח שנתי למס הכנסה בד"כ עד ה 30 באפריל ( פעם בשנה )

5.הגשת הצהרת הון תוך 120 יום ממועד הדרישה


עוסק מורשה או חברה בע"מ ?

רבים מתלבטים אם כדאי לפתוח עוסק מורשה ( עצמאי ) או חברה בע"מ.

ובכן התשובה לשאלה זו תלויה במספר משתנים עקריים.

מיסוי

במידה והרווח החודשי הממוצע הינו מעל 20,000 ש"ח יתכן כדאי להתאגד כחברה בע"מ

סיכוניים עסקיים

אם פעילות העסק כרוכה בסיכוניים עסקיים שונים כדאי להתאגד כחברה בע"מ

למדריך מפורט>עוסק מורשה או חברה 


מה זה מע"מ ?

מע"מ הינו ראשי תיבות של מס ערך מוסף.

המע"מ הינו מס עקיף המוטל לבסוף על הצריכה הפרטית.


עוסק מורשה באנגלית

התרגום המקובל של עוסק מורשה באנגלית הינו licensed dealer


ניהול ספרים של עוסק מורשה

הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה מחייבות לנהל את ספרי החשבונות בהתאם להוראות.

כל עסק חייב לנהל את ספריו בהתאם להוראות ניהול ספרים החלות עליו.

תוכנת פרילאנס הנהלת חשבונות באינטרנט מאפשרת לעוסק מורשה לעמוד בהוראות החוק.

להרחבה בנושא>הוראות ניהול ספרים של בעלי מקצועות חופשיים


כיצד עוסק מורשה עובד עם תוכנת פרילאנס ?

לאחר שנרשמת ברשויות המס כעוסק מורשה יש להרשם לתוכנת הנהלת חשבונות באינטרנט בכדי שתוכל

לדווח למע"מ ומס הכנסה בצורה קלה ומהירה.

צעד ראשון

רישום לתוכנת הנהלת חשבונות חינם

צעד שני

הפקת חשבוניות מס וקבלות

צעד שלישי

הזנת כל ההוצאות המוכרות שלך לצורך מס

צעד רביעי

דווח  בקלי קלות למע"מ ומס הכנסה


דוח מע"מ מקוון של עוסק מורשה

בשנת 2012 חייב בדיווח מקוון למע"מ כל עסק אשר מחזור העסקאות השנתי שלו גבוה מ 2,500,000 ש"ח או החייב
 
בהנהלת חשבונות כפולה על פי הוראות ניהול ספרים.

על כל עוסק להצטייד בכרטיס חכם בכדי שהדיווחים יהיו חתומים אלקטרונית.


דוח שנתי למס הכנסה של עוסק מורשה

כל עצמאי במדינת ישראל חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

עוסק מורשה שניהל את ספריו בשיטה החד צידית מועד הגשת הדוח למס הכנסה הינו עד ה 30 באפריל.

לעומת זאת עוסק מורשה שניהל את ספריו בשיטה הדו צידית  מועד הגשת הדוח הינו עד ה 31 במאי.

להרחבה בנושא>הגשת דוח שנתי למס הכנסה


מדריך מע"מ לעוסק מורשה

מס ערך מוסף פרסם  מדריך שנועד לסייע לעוסק מורשה בראשית דרכו.

למדריך מע"מ


עוסק פטור או עוסק מורשה

ישנם מספר הבדלים בין עוסק פטור למורשה.

מצ"ב מדריך הדן בהרחבה בהבדלים>עוסק מורשההדרכה לניהול עוסק מורשה

במידה ואתה זקוק להדרכה לניהול העוסק מורשה שלך באופן עצמאי

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר> הדרכה  לפתיחה ולניהול עסק

למידע נוסף מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם או חייג 1599-563-564
שם
משפחה
טלפון
דוא"ל
נושא
שרות מנהל חשבונות אישי הזמין לכל השאלות והסוגיות המקצועיות בהם אתם נתקלים.
תמיכה שנתית במחיר סמלי הכוללת סיוע טכני לכל המודולים בתוכנת הנהלת חשבונות.
רכישת חתימה אלקטרונית לצורך משלוח מסמכים עסקיים במייל,
על-פי הוראות מס הכנסה.
שירותים נוספים
הנהלת חשבונות פתיחת עסק הדרכה וייעוץ לפתיחת עסק חדש הגשת דוח שנתי למס הכנסה הצהרת הון הדרכה אישית על התוכנה קורס פתיחה ונהול עסק
 
כמה להפריש לקרן פנסיה בשנת 2013הוצאות מוכרות לצורך מסעוסק פטורמדריך פתיחת עסקעוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת עוסק פטור במס הכנסהפתיחת עוסק פטור בביטוח לאומי מדריכים נוספים
 
תמיכה בתוכנת הנהלת חשבונות בקשות פיתוח למודולים נוספים רואי חשבון הנהלת חשבונות יזמות עסקית
 
מחזור עוסק פטור 2015מועד הגשת דוח שנתי 2013מפקד מלאי ליום 31 לדצמבר 2013מחשבון נקודת איזוןמחשבון מע"מטלפונים מס הכנסהתשלום מס הכנסה באינטרנטתשלום מע"מ באינטרנט מידע נוסף
   
  הצטרפו אלינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר אנציקלופדיית המס של ישראל תוכנה רשומה במס הכנסה רואי חשבון